RADA PROWINCJALNA

Rada Prowincjalna polskiej prowincji Sióstr Franciszkanek

 

W 1948 r. została ustanowiona prowincja polska pod wezwaniem Maryi Wspomożenia Wiernych z siedzibą w Orliku na Kaszubach (diecezja pelplińska). Podczas ostatniej XII Kapituły Prowincjalnej  (4 maja 2021 r.) został wybrany nowy zarząd prowincji:

 

- S. Majella Lizińczyk (Przełożona Prowincjalna)

- S. Irmina Grulkowska (pierwsza radna)

- S. Samuela Ginter (radna prowincjalna)

- S. Marcelina Knade (radna prowincjalna)

- S. Edyta Gilmajster (radna prowincjalna)

 

Sekretarka prowincjalna - S. Luciana Ciesielska

Ekonomka prowincjalna - S. Samuela Ginter