RADA PROWINCJALNA

Rada Prowincjalna polskiej prowincji Sióstr Franciszkanek

 

W 1948 r. została ustanowiona prowincja polska pod wezwaniem Maryi Wspomożenia Wiernych z siedzibą w Orliku na Kaszubach (diecezja pelplińska). Podczas ostatniej XI Kapituły Prowincjalnej  (3 maja 2016 r.) został wybrany nowy zarząd prowincji:

 

- S. Mirona Turzyńska (Przełożona Prowincjalna)

- S. Hanna Piórkowska (pierwsza radna)

- S. Patrycja Kuczyńska (radna prowincjalna)

- S. Marcelina Knade (radna prowincjalna)

- S. Majella Lizińczyk (radna prowincjalna)

 

Sekretarka prowincjalna - S. Luciana Ciesielska

Ekonomka prowincjalna - S. Samuela Ginter