Otwarte na znaki czasu staramy się być"znakiem nadziei dla udręczonego świata"(KG 3)

wszędzie tam, gdzie Duch Święty nas posyła.