Wyposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego

Operacja: Wyposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo