Tanzania

S. Pacyfika w Tanzanii
 
 
W 1959 r. prowincja holenderska rozpoczęła swą działalność na placówce misyjnej w Tanzanii. Siostry starały się przede wszystkim poprawić warunki życia rodzimej ludności poprzez pielęgnację i nauczanie. W 1985 r. powstał projekt międzynarodowej wspólnoty dla kontynuowania misji w Tanzanii. Pierwsze pionierki z różnych naszych prowincji rozpoczęły swą służbę w 1987r.
 
Od 1996r. do placówki misyjnej dołączyły siostry z prowincji polskiej. Polskie siostry zajmują się przede wszystkim formacją nowych rodzimych powołań i ewangelizacją miejscowej ludności. Dużo czasu poświęcają katechezie dla młodzieży i dla dorosłych. Cieszą się działalnością utworzonego Franciszkańskiego Ruchu Apostolstwa. Siostry podejmują także zwykłe czynności, które są nie tylko podstawową koniecznością, ale również okazją do bycia razem z ludnością Tanzanii, uczenia się od nich i wgłębiania w miejscowy rytm życia. Wielu ludzi żyje tam bardzo ubogo i cierpi z powodu chorób: malarii, sickle cell i AIDS. Siostry spotykają się z różnorodnością kulturową, różną mentalnością i rzeczywistością różnie rozumianych wartości. Są to wezwania, przed którymi stają każdego dnia, ale też każdego dnia są wdzięczne Bogu za to, że mogą wnosić "franciszkańską obecność" na kontynent Afryki.  

  Zjednoczona Republika Tanzanii

f

 Państwo we wschodniej Afryce powstałe z połączenia dwóch dawnych kolonii: niemieckiej (po I wojnie światowej brytyjskiej) Tanganiki oraz brytyjskiego Zanzibaru. 

 
 

W północno-zachodniej części kraju, znajduje się Jezioro Wiktorii to największe jezioro w Tanzanii i Afryce. Wzdłuż zachodniej granicy z Demokratyczną Republiką Konga rozciąga się Jezioro Tanganika. Oba jeziora zaliczane są do Wielkich Jezior Afrykańskich. Największa rzeka Tanzanii to Rufidżi. Na północy zlokalizowany jest Park Narodowy Serengeti wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

 
 

Tanzania to jeden z najbiedniejszych krajów Afryki i świata. W 1990 roku produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca kraju wynosił 110 dolarów amerykańskich. Rolnictwo stanowi podstawę gospodarki kraju. Główne uprawy to: kawa, herbata, bawełna, nanercz zachodni, agawa  (3 miejsce w produkcji światowej) i goździki (83% światowych zbiorów).
W Tanzanii używanych jest około 100 języków, głównie z rodziny bantu. W szkolnictwie podstawowym używany jest język suahili, natomiast w szkolnictwie wyższym w powszechnym użyciu jest angielski. Główne religie to: islam, chrześcijaństwo i religie pierwotne.

 

KLIMATY TANZANII