ROZEZNAWANIE   POWOŁANIA = 4 x P


1.  P o m y ś l

a/ Warunkiem rozeznania powołania jest wolność.
Wolność od lęku przed jakimś stylem życia, lęku przed przyszłością, opinią ludzką, przywiązania do osób, zaspokojenia swoich ambicji... Jezus nie mówi: musisz, ale: jeśli chcesz.

b/Warunkiem rozeznania  jest znajomość siebie.

* Jaki jest twój cel? Gdy wychodzisz z domu, masz jakiś cel, kierunek, nie wychodzisz "gdzieś", nawet, gdy idziesz na spacer przed siebie. Czy twoim celem jest niebo?

*  Co znaczy dla ciebie "żyć z pasją"? To być przekonanym do czegoś w pełni i robić wszystko ze świadomością początku i końca, kim jestem i dokąd idę.

 

2.  P o m ó d l  s i ę

n
1. To Bóg wzbudza powołanie, dlatego najpierw Jego trzeba słuchać, potem ludzi. 
2. Módl się o rozeznanie powołania dla każdego młodego człowieka. Fakt, że wspierasz modlitwą wszystkich twoich rówieśników uświadomi ci, że nie jesteś sam w tym poszukiwaniu. 


 

 

3.  P o r a d ź  s i ę  k o g o ś

Miej przyjaciół w każdym ze stanów: znajome małżeństwo, kapłana, osobę konsekrowaną, osobę żyjącą w samotności... To pomoże ci przyjrzeć się każdemu powołaniu, poznać jego radości i problemy; mieć pełny obraz różnorodności powołań w Kościele. Pamiętaj jednak, że te osoby mogą ci tylko pomóc, ale to do ciebie należy podjęcie ostatecznej decyzji.


 

4.   P o d e j m i j  d e c y z j ę

 k

Nie śpiesz się, ale i nie ociągaj.
Umiejętność zadecydowania o sobie jest dowodem dojrzałości człowieka.
Niezależnie od kierunku drogi Bóg zawsze prowadzi człowieka ku Sobie. Św. Paweł mówi: "Łaska Boża i Boże wezwanie są nieodwołalne". Decyzja człowieka wymaga konsekwencji - wierności, gdyż Bóg jest zawsze wierny.