1. Najbliższe rekolekcje w dniach 8-10 lutego 2019 r. Informacje można uzyskać pod adresem: tau@siostryzorlika.pl
 
 

 

2. W ciągu roku można przeżyć indywidualne rekolekcje z procesem rozeznawania powołania. Więcej informacji pod adresem: s.edyta1@op.pl

 

3. W ciagu całego roku w Domu Prowincjalnym w Orliku można skorzystać z indywidualnych dni skupienia. Zgłoszenia i informacje: sekretariat@siostryzorlika.pl

 

4. Wszystkich gości naszej strony jak i osoby zainteresowane życiem zakonnym zapraszamy na nasze Franciszkańskie Forum Tau.