OTWARCIE ŚWIETLICY - 22.04.2008


22 kwietnia 2008 roku, została uroczyście otwarta nowa świetlica dla dorosłych. Na uroczystość przybyła Przełożona Prowincjalna, s.Dominika Rogaczewska, ks. proboszcz Adam Kątny, kilkanaście pań, które wyraziły chęć uczestniczenia w zajęciach świetlicy oraz Siostry miejscowej wspólnoty.Przy radosnym śpiewie i gromkim aplauzie zgromadzonych Ksiądz Proboszcz Adam Kątny i Przełożona Prowincjalna przecięli wstęgę, a następnie wszyscy weszli do dużej sali. Po odmówieniu specjalnych modlitw i błogosławieństwie Ksiądz Proboszcz pokropił wodą święconą wszystkie pokoje. Następnie s.Dominika w kilku słowach przywitała serdecznie gości, wyrażając wielką radość z podjęcia tej nowej działalności w Więcborku: świetlicy dla dorosłych. Świetlica otrzymała za patronkę Matkę Magdalenę; odtąd „stara przybudówka” zmieniła nazwę na Domek Matki Magdaleny” – świetlica dla dorosłych. Słowa życzliwości i gorącej zachęty wyraził też Ksiądz Proboszcz oraz s.Felicja Berendt, przełożona wspólnoty, która wiele czasu i swoich talentów włożyła w ostateczne przygotowanie świetlicy. Po przemówieniach odbyła się wspólna, pełna radości agapa.W świetlicy posługują dwie Siostry: s.Terezyta Stefanowska i s.Mirosława Urbaniak. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku. Codziennie do świetlicy przychodzi kilkanaście pań, z którymi możemy dzielić się radością, nadzieją, dobrem i pokojem oraz tym wszystkim, czym ubogacił nas Bóg. Ufamy, że Matka Magdalena o nas wszystkich się zatroszczy!