Nowenna przed Uroczystością św. Franciszka z Asyżu (4 października)

Modlitwa na każdy dzień nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

1. dzień nowenny (25 września)

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie" (Łk 13, 3), błagamy Cię, udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz św. Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy, uznając swoje błędy, z prawdziwą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

2. dzień nowenny (26 września)

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie" (Mt 6, 19-20), daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym wsławił się w Kościele Twoim św. Ojciec Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, wierząc, że "wszystko inne będzie nam dodane" (por. Mt 6, 33). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

3. dzień nowenny (27 września)

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" (Mt 11, 25), daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

4. dzień nowenny (28 września)

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 18, 3), daj nam tę słodycz i prostotę, którą św. Ojciec Franciszek świat podbijał, abyśmy i my "stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich do Boga pociągali" (por. 1 Kor 9, 22). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

5. dzień nowenny (29 września)

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mt 16, 24), daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór św. Ojca Franciszka, naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

6. dzień nowenny (30 września)

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5, 44), daj nam tę łaskę, abyśmy naśladując św. Ojca Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

7. dzień nowenny (1 października)

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5, 9), daj nam, abyśmy pokój i dobro, które św. Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze w sercach swoich zachowywali i bliźnim naszym przekazywali, a tak zasłużyli na nazwę prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

8. dzień nowenny (2 października)

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam" (Łk 11, 9), natchnij nas pokorną wytrwałością w modlitwie, abyśmy na wzór św. Ojca Franciszka w potrzebach naszych najpierw do Boga się uciekali i zbawienny skutek modłów naszych osiągnęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

9. dzień nowenny (3 października)

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać" (J 14, 23), użycz nam tej seraficznej miłości, jaką pałało serce św. Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć i doskonałość uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu, na ziemi, a potem w niebie złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.