Kandydatura

Wypłyń na głębię

 

 

Kandydatura trwa minimum dwa miesiące, a nie dłużej niż rok, w zależności od indywidualnych potrzeb kandydatki. W czasie kandydatury kwestią podstawową jest rozeznanie zdatności młodej osoby do franciszkańskiego życia zakonnego. Życie we wspólnocie stanowi „test” dojrzałości wiary, miłości i otwartości kandydatki.

kandydatura

  

 

Program kandydatury przewiduje:

 

  • poznawanie kultury życia codziennego i zasad życia wspólnotowego,
  • wprowadzenie do modlitwy brewiarzowej,
  • lekturę Pisma św. 
  • zgłębianie katechizmu, głównych prawd wiary i znajomości życia Kościoła,
  • poznawanie i przyjmowanie postawy odpowiedzialności, konsekwencji, solidarności, ofiarności i służby,
  • rozpoczęcie poznawania historii i charyzmatu naszego Zgromadzenia.

 

Kandydatura
 
 
SPRAWY RÓŻNE

 

Ubiór

Kandydatka nosi swój świecki strój. Wskazane jest, aby do kaplicy ubierała strój bardziej odpowiedni dla dziewcząt niż chłopców (spódnice a nie spodnie).

Wyjazdy

Kandydatka ma możliwość wyjazdu do rodziny (5dni). O terminie wyjazdu decyduje osoba odpowiedzialna za formację.