JUNIORAT

Juniorat to kolejny po postulacie i nowicjacie okres formacji początkowej, trwa zwykle 5 lat. Rozpoczyna się on w dniu złożenia pierwszej profesji zakonnej.

Juniorat jest etapem pogłębiania osobistej formacji oraz przygotowania do podjęcia posługi w zgromadzeniu. W tym czasie juniorystka zdobywa odpowiednie przygotowanie zawodowe i apostolskie. Biorąc udział w życiu wspólnoty uczy się łączyć modlitwę, naukę i posługę apostolską. Siostra kształtuje w sobie osobowość zakonną, pogłębiając swoje życie wewnętrzne, w duchu miłości służebnej dąży do całkowitego oddania się Bogu w profesji wieczystej. W tym czasie współpracuje z mistrzynią junioratu.

 
Juniorat:
czas: minimum 5 lat, jeden rok jest junioratem ścisłym przeżywanym w Domu Prowincjalnym w Orliku
miejsce: w różnych wspólnotach prowincji
śluby: co roku przez 5 lat składane na nowo
posługa: różne zadania apostolskie na terenie domu i poza nim; studia przygotowujące do pracy

Po 5 latach życia ślubami zakonnymi: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, siostra juniorystka może złożyć na ręce Przełożonej Prowincjalnej śluby wieczyste. Ten moment poprzedzony jest dwumiesięcznym przygotowaniem. Poprzez złożenie ślubów wieczystych dokonuje się akt konsekracji wieczystej. Dalsza formacja jest kontynuowana w czasie formacji permanentnej.