HISTORIA ZGROMADZENIA

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej powstało 10 maja 1835 roku. Był to dzień, kiedy Katarzyna Damen wraz ze "swoimi siostrami" zamieszkała w domu zwanym "Krepplem", który w tym czasie znajdował się poza wsią Heythuysen w Holandii.

 

Latem tego roku ona i jej towarzyszki złożyły profesję w Trzecim Zakonie św. Franciszka dla Świeckich. Podstawą wspólnego życia były: początkowo Konstytucje ks. Marchanta z XVII wieku, Reguła Trzeciego Zakonu św. Franciszka oraz dyrektywy Katarzyny i ks. Piotra van der Zandt. 11 lutego 1835 roku pięć sióstr przyjęło habit i imiona zakonne. Katarzyna Damen - Matka Magdalena została przełożoną wspólnoty, którą kierowała do 1840 roku. W ciągu lat Siostry Franciszkanki borykały się z wieloma problemami, które pokonywały w duchu zawierzenia Bogu. Wnosiły franciszkański charyzmat prostoty i służby we współczesny im świat. Żyły duchem pokuty i miłości, troszcząc się o potrzeby bliźnich. Rozszerzały swoje apostolstwo w Holandii, w Niemczech (zobacz prowincje Luedinghausen i Nonnenwerth) oraz w Polsce zajmując się dziećmi, młodzieżą, chorymi i biednymi.

W chwili śmierci Założycielki, tj. 7 sierpnia 1858 r. Zgromadzenie od sześciu lat posiadało status kongregacji na prawach papieskich i obejmowało 17 wspólnot - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Matki Magdaleny. W 1869 roku zostały zatwierdzone nowe Konstytucje.

W tym samym roku Siostry z Heythuysen zawędrowały do Indonezji, która w tym czasie znana była jako Holenderskie Indie Wschodnie. Początkowo pracowały tam w dziedzinie wychowania i pielęgnacji wśród Holendrów, a potem także coraz częściej wśród ludności miejscowej. W lutym 1872 roku Siostry niemieckie na zaproszenie niemieckich jezuitów udały się do Brazylii i rozpoczęły tam pracę zakładając szkoły dla dziewcząt, natomiast w maju 1874 roku, również na zaproszenie niemieckich jezuitów udały się do USA (Zobacz prowincje: Stella Niagara, Denver  i  Redwood City).

We wszystkich tych miejscach Siostry zakładały placówki misyjne. Niosły pokój i nadzieję, rozszerzały charyzmat Założycielki, żyły jej wezwaniem: "Żyjmy jak prawdziwe dzieci św. Franciszka, a wtedy Bóg się o nas zatroszczy". Zgromadzenie rozwijało się osiągając w pewnym czasie liczbę ponad cztery tysiące Sióstr, które z pasją niosły pokój i dobro wszędzie tam, gdzie Duch Święty je posyłał.

Obecnie Zgromadzenie liczy 1450 sióstr w 8 prowincjach: w Niemczech, w Polsce, w Indonezji, w Brazylii (2), w USA (3), w 2 kanonicznych domach: Holandii i Niemczech oraz na placówkach misyjnych w Tanzanii, Gwatemali, Meksyku, Timorze, Filipinach i Białorusi. Zarząd Generalny znajduje się w Rzymie.