FORMACJA CIĄGŁA

Po złożeniu wieczystej profesji ślubów, każda siostra wchodzi na drogę tzw. formacji ciągłej lub stałej. Żyjąc we wspólnocie, siostra, prowadzi życie modlitwy, wypełnia powierzone jej zadania i troszczy się o swój rozwój duchowy. Taka troska ma głęboki wymiar świadectwa i sprzyja budzeniu się nowych powołań.

Odnowienie ślubów
 
 

Formacja ciągła jest etapem stałego ożywiania łaski powołania, przy zachowaniu wierności Ewangelii i duchowi charyzmatu, w konkretnych sytuacjach, zwracając uwagę na znaki czasu.

 

Podstawowym celem franciszkańskiej formacji ciągłej jest ożywianie, ubogacanie i podtrzymywanie wierności powołaniu. Zmierza się do tego biorąc pod uwagę wszystkie wymiary życia ludzkiego, chrześcijańskiego i franciszkańskiego, gdyż "życie to nie ma żadnego znaczenia bez stałego wzrostu w miłości do Jezusa"(KG 7).

 

 

Formacja ma pomóc siostrom w przeżywaniu podstawowych wartości Reguły, na których opiera się franciszkańskie życie zakonne: modlitwy, nawrócenia, minoritas i ubóstwie. Formacja jest procesem, który nigdy się nie kończy, trwa całe życie.