DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA

Duchowość- jest jednym ze sposóbów życia chrześcijaństwem, rozumienia i realizowania wskazań Ewangelii wg. modelu założyciela i twórcy drogi do świętości. W Kościele istnieją różne formy duchowości: bazyliańska, karmelitańska, dominikańska, ignacjańska, franciszkańska i wiele innych.

 

św. Franciszek z Asyżu
św. Franciszek z Asyżu
 
 
Siostry Franciszkanki żyją duchowością franciszkańską. Duchowość Zgromadzenia odwołuje się do św. Franciszka z Asyżu, zazwyczaj określana jest jako duchowość ewangeliczna. Franciszek był zachwycony wspaniałością Boga i stworzeń. Zakochany w Ukrzyżowanej Milości, niósł światu program ubóstwa i bycia mniejszym głosząc wszystkim "pokój i dobro".
 

Dla św. Franciszka zasadą życia była Dobra Nowina zawarta na kartach Pisma Świętego. To właśnie z posklejanych kawałków Ewangelii zredagował Regułę - sposób życia dla siebie, dla swoich braci i sióstr.

 

 

 


W Regule Franciszkańskiej można wyodrębnić podstawowe elementy życia duchowego:

·  kontemplacja
·  ubóstwo, 
·  nawrócenie 
·  i życie wspólnotowe