Jaka jest droga wstąpienia do zgromadzenia...

Powołanie

 

Etapy wstąpienia

do naszego zgromadzenia:

 

 

Pierwszym jest kontakt z siostrą odpowiedzialną za powołania w celu bliższego poznania się. Dobrą ku temu okazją są Dni Skupienia i rekolekcje, których terminy są w zakładce: rekolekcjeDrugim etapem jest odbycie osobistych dni rozeznania z indywidualnym prowadzeniem w naszym Domu Prowincjalnym w Orliku. Termin może zaproponować kandydatka i skonsultować go z siostrami.


Następnie odbywa się rozmowa z Przełożoną Prowincjalną, od której zależy dopuszczenie kandydatki do rozpoczęcia kandydatury.
Kolejnym etapem jest przygotowanie niżej wymienionych dokumentów

 

Oto najważniejsze, wymagane dokumenty:

 • Podanie (własnoręcznie napisane) z prośbą o przyjęcie do Zakonu;
 • Życiorys  (napisany własnoręcznie);
 • Kwestionariusz personalny - można otrzymać u sióstr;
 • Odpis aktu urodzenia (cywilny);
 • Świadectwo chrztu i świadectwo bierzmowania;
 • Inne ważne dokumenty ( np. ubezpieczenie, świadectwa pracy)
 • Ostatnie świadectwo szkolne;
 • Dwie fotografie typu legitymacyjnego;
 • Świadectwo moralności (opinia) od Ks. Proboszcza lub katechety;
 • Aktualne orzeczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia;

 

Wymagania:

 • Szczere pragnienie służby Bogu i ludziom;
 • Zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • Odpowiednia dojrzałość osobowa;
 • Naturalna zdolność do życia we wspólnocie;
 • Ukończone 18 lat

Jeśli jesteś jeszcze niezdecydowana, może pomogą ci świadectwa sióstr