Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu...

Jezus zmartwychwstał! Alleluja!


Radosne bicie dzwonów w naszych kościołach obwieściło zbawienną wieść:

 Chrystus powstał z martwych  i żyje!


Zostaliśmy zdobyci przez Jego miłość. On wydarł nas ze szponów szatana, rozerwał kajdany i wyprowadził z niewoli. Jesteśmy wolni, możemy żyć pełnią życia.

 

Dzielmy się tą radością z tymi, którzy okazują zwątpienie. Głośmy prawdę o wartości życia każdego człowieka i  jego duchowego piękna. Nie dajmy w sobie zgasić tego zachwytu i zdumienia ewangelicznych niewiast widzących pusty grób Chrystusa, nie dajmy w sobie zgasić radości niewiast, gdy oznajmiały przygnębionym uczniom: „Widziałyśmy Pana!”.

 

Życzymy każdemu odwiedzającemu naszą stronę internetową osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym, przeżycia Jego obecności, rozpoznania Go w łamanym chlebie podczas Eucharystii. Bądźmy wszyscy radosnymi świadkami żyjącego pośród nas Pana. Niech nasz entuzjazm i pasja wiary będą zaczynem pokoju i dobra w świecie.

Chrystus zmartwychwstał!

Siostry Franciszkanki z Orlika

Wróć