Złoty jubileusz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie

Złoty Jubileusz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie na Rakowcu

 Zdjęcia z uroczystości tutaj!

Parafia pw. Opatrzności Bożej na warszawskim Rakowcu obchodziła 2 maja 50-lecie istnienia. Mszy św. dziękczynnej, wraz z księżmi pracującymi w tej parafii dawniej i obecnie, przewodniczył ks. Piotr Jarecki - biskup warszawski. Obecne były również Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, posługujące od 40 lat w parafii.


3 maja sprawowana była uroczysta msza św. z udziałem ponad 30 Sióstr Franciszkanek z Radą Prowincjalną na czele. Ks. Proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz w ciepłych słowach podziękował siostrom za ogrom pracy i modlitwy włożonej w tworzenie kościoła w wymiarze materialnym i duchowym. Przez okres 40 lat w parafii pracowały 53 Siostry Franciszkanki. Na zakończenie mszy św. Przełożona Prowincjalna s. Mirona Turzyńska podziękowała za zaproszenie i serdeczną, rodzinną atmosferę panującą w tej parafii, życząc jednocześnie by kościół Opatrzności Bożej stawał się dla wszystkich prawdziwym domem.

W dolnym kościele była prezentowana wystawa przygotowana przez S. Fabiolę Szreder ukazująca 40- letnią posługę Sióstr Franciszkanek w parafii.

Wróć