Nabożeństwo zakończenia Roku Wiary

Zakończenie Roku Wiary

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 24 listopada 2013r. w całym Kościele Katolickim nastąpiło zamknięcie Roku Wiary.


Rok Wiary był czasem głębokiej refleksji nad obecnością Boga w naszym życiu, ponownym odkrywaniem piękna wiary, ale także wołaniem o przymnożenie nam wiary.

Również w Orliku, poprzez zamknięcie księgi Katechizmu Kościoła Katolickiego, uroczyste wyznanie wiary i odśpiewanie Te Deum zakończyłyśmy Rok Wiary. 


Zamknięcie Roku Wiary nie jest zakończeniem jakiegoś szczególnego czasu w Kościele, lecz ważnym momentem w życiu każdego wierzącego, by „decyzję wiary” odnowić i w pełnej wolności, całkowicie powierzyć się Bogu.

Wróć