XXXII Kapituła Generalna w Rzymie rozpoczęta

przez Franciszkanka

W Uroczystość św. Franciszka, w Rzymie rozpoczęła się XXXII Kapituła Generalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Kapituła generalna jest wydarzeniem kościelnym, na które przybywają siostry z rożnych krajów i kultur, aby podtrzymać franciszkańskie posłannictwo (KG 81). Kapituła jest najwyższą władza ustawodawczą w zgromadzeniu. Jest zwoływana raz na 5 lat. Bierze w niej udział 41 delegatek reprezentujących 13 krajów, w których posługują siostry franciszkanki. Wśród nich są cztery siostry z Polski: S. Mirona Turzyńska, S. Hanna Piórkowska, S. Luciana Ciesielska i S. Majella Lizińczyk.

 

 

W przeddzień kapituły delegatki uczestniczyły w nabożeństwie Transitus w Asyżu, by następnego dnia oficjalnie rozpocząć obrady XXXII Kapituły Generalnej, którą otworzyła Msza św. sprawowana przez ks. Kardynała João Braz de Aviz - prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie. Słowa powitania wygłosiła przełożona generalna S. Deborah Lockwood. Kapituła odbywa się pod hasłem: Zakorzenione w Ewangelii jesteśmy posłańcami pokoju i nadziei.

Niech Duch Święty prowadzi czas kapitulny i pozwala rozeznać współczesne wyzwania i oraz wskazuje nowe drogi, po których ma kroczyć całe zgromadzenie w duchu św. Franciszka i Magdaleny Damen.

 

Wróć