XXXI Kapituła Generalna rozpoczęła się w Rzymie

przez administrator

Delegatki polskiej prowincji na XXXI Kapitułę Generalną Sióstr Franciszkanek

4 października 2014 r. w Rzymie, w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu rozpoczęła się XXXI Kapituła Generalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Jej głównym tematem jest: Mistycy i prorocy żyjący z twórczą wiernością.

 

W kapitule uczestniczą 43 siostry reprezentujące 12 krajów, w których posługują Siostry Franciszkanki. Otwarcie kapituły zostało poprzedzone uroczystą Mszą św., której przewodniczył J.E. Ks. Bp Protase Rugambwa z Tanzanii.

Kilka zdjęć z otwarcia XXXI Kapituły Generalnej

 

Po Mszy św. do Sali Kapitulnej zostały wniesione flagi poszczególnych państw oraz świeca z logo Kapituły. Następnie przy śpiewie Veni Creator każda delegatka otrzymała światło zapalone od świecy kapitulnej. Ważnym momentem rozpoczynającym kapitułę było namaszczenie olejem św. przez Przełożoną Generalną S. Deborah Lockwood oraz wręczenie znaku krzyża z San Damiano. Uroczystym uderzeniem w gong rozpoczęto obrady XXXI Kapituły Generalnej, które potrwają do 26 października br. Polską prowincję reprezentują: Przełożona Prowincjalna S. Mirona Turzyńska, S. Mirosława Urbaniak, S. Luciana Ciesielska oraz S. Noemi Gajewska.

Wspierajmy modlitwą obrady Kapituły Generalnej, która nakreśli kierunek Zgromadzenia na najbliższe 5 lat. Niech Duch Święty obdarzy jasną wizją jak dzisiaj być mistykami i prorokami żyjącymi w twórczej wierności.

Wróć