XI Kapituła Prowincjalna rozpoczęta

przez Franciszkanka

 

30 kwietnia uroczystą mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem O. Filemona Janka OFM, prowincjała prowincji poznańskiej rozpoczęła się XI Kapituła Prowincjalna Sióstr Franciszkanek w Orliku. Tematem przewodnim kapituły są słowa: Zakorzenione w Ewangelii obudźmy świat!

 

 

Obradom kapituły sprawozdawczo - wyborczej przewodzi Przełożona Generalna, S. Deborah Lockwood. W kapitule bierze udział 35 sióstr delegatek z Polski i Białorusi. Na jej program składa się sprawozdanie przełożonej prowincjalnej, s. Mirony Turzyńskiej, sprawozdanie finansowe S. Samueli Ginter, raporty istniejących komisji w prowincji jak i poszczególnych wspólnot. Zostanie również nakreślony kierunek działań prowincji na najbliższe 5 lat. Podczas kapituły zostanie dokonany wybór nowej rady prowincjalnej. Kapituła potrwa do 4 maja, zakończy się mszą św. sprawowaną przez Ks. Bpa Ryszarda Kasynę, ordynariusza diec. pelplińskiej.

Kapituła Prowincjalna jest najwyższą władzą w prowincji, jest wydarzeniem eklezjalnym zwoływanym raz na 5 lat. Jest to czas rozeznawania i słuchania tego, co mówi Bóg do prowincji. Każda kapituła powinna być niczym tchnienie świeżości w Kościele, dlatego niezbędna jest otwartość na natchnienia Ducha Świętego. Stąd kierujemy prośbę o modlitwę w intencji prac kapitulnych, aby były dokonane zgodnie z wolą Bożą.

Galeria z otwarcia Kapituły Prowincjalnej

Wróć