Wizytacja generalna

przez Franciszkanka

 

 

W dniach 5 października – 5 grudnia br. w polskiej prowincji Sióstr Franciszkanek trwa wizytacja generalna. Przeprowadza ją Przełożona Generalna S. Deborah Lockwood (USA) i radna generalna S. Pacyfika Leman.

 

 

Podczas wizytacji, siostry odwiedzają wszystkie wspólnoty prowincji i przeprowadzają spotkania na temat przesłania ostatniej Kapituły Generalnej 2014: Prorocy i mistycy żyjący w twórczej wierności. Jest to okazja do pogłębionego spojrzenia na wyzwania, jakie stoją przed nami i dokonania weryfikacji bycia profetycznym znakiem. Refleksje te przybliżają także różnorodność i bogactwo kulturowe międzynarodowego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, do którego obecnie należy ok. 1400 sióstr, rozsianych w 12 krajach świata.

 

 

Siostry wizytatorki odwiedzają również miejsca, w których posługują polskie siostry. Ten czas umacnia naszą franciszkańską tożsamość i odnawia charyzmat Założycielki, M. Magdaleny Damen. Czujemy się również na nowo wezwane, by „być obrońcami znaku TAU” i tych, którzy są zepchnięci na margines.

Wróć