Wielki Post - czas nawrócenia i zbawienia

Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię !

Jezus na krzyżu

 

Wielki Post jest dla wierzących dobrą okazją do głębokiej rewizji swojego życia. Stawia nam przed oczy trudną i bolesną drogę, którą szedł Chrystus, by przynieść światu zbawienie. Przypomina też, że przez sakrament chrztu św. również i my pragniemy podążać nią w ślad za Synem Bożym.

Zaplanujmy już teraz udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa niech będzie dla nas przyglądaniem się naszemu osobistemu życiu przez pryzmat osób i wydarzeń, które odnotowane są w poszczególnych jej stacjach. Gorzkie żale to nabożeństwo typowo polskie. Rozważanie Męki Pańskiej ma nam uświadomić wielką miłość Pana Jezusa do każdego z nas i fakt, iż na naszej drodze krzyżowej nie jesteśmy sami. On jest zawsze z nami, nawet jeśli nasze życie tak bardzo różni się od Jego życia i przykładu, jaki nam daje.

 W Wielkim Poście biskupi zachęcają wiernych, by czynić refleksję nad „Kościołem — domem zjednoczonych Miłością”. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy skazani tylko na własne siły. Nie mamy walczyć o zbawienie w pojedynkę. Mamy odkrywać swoje miejsce w Kościele, wspierać się nawzajem. Wspólnota to bogactwo darów i charyzmatów. Trzeba, byśmy się na dary innych jeszcze bardziej otwierali, ale też innych świadomie własnym dobrem ubogacali. Niech więc okres Wielkiego Postu i pragnienie nawrócenia pomoże nam w otwarciu się na innych, w dostrzeżeniu godności tych, z którymi budujemy Kościół — nasz wspólny dom.

 

 

Na czas modlitwy i pokuty proponujemy dołączenie się do modlitwy w intencji życia. Jest to propozycja aby na czas 40 dni podjąć się duchowej adopcji dziecka poczetego. Dokładne informacje i mozliwość rejestracji na stronie:

http://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/2012/02/06/40-dni-dla-zycia/

Wróć