Wieczyste śluby zakonne w Orliku

 

Dzień 24 sierpnia 2013 r. dla S. Anny Nocoń stał się wieczystymi zaślubinami Chrystusa. Tego dnia, w kaplicy Domu Prowincjalnego  w Orliku podczas uroczystej mszy św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Wiesława Śmigla (biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej), na ręce Przełożonej Prowincjalnej S. Mirony Turzyńskiej, S. Anna złożyła śluby wieczyste.

 Tutaj galeria zdjęć z tej uroczystości.

Ks. Biskup podczas homilii wielokrotnie nawiązywał do otwartości na natchnienia Ducha Świętego. To Duch prowadzi, wskazuje, rozjaśnia drogę powołania. Dzień ślubów wieczystych jest nowym początkiem, decyzją, by już nigdy nie "oglądać się wstecz", lecz coraz wierniej i gorliwiej podążać za Jezusem Chrystusem. W tej przepięknej uroczystości wzięli udział zaproszeni kapłani, siostry zakonne, najbliższa rodzina i przyjaciele S. Anny.


Niech Pan umacnia i prowadzi S. Annę od Ducha Świętego na drogach franciszkańskiego powołania.

Wróć