Więcbork: Otwarcie i poświęcenie Domu Seniora

przez Franciszkanka

 

12 lutego 2018 r. został poświęcony i otwarty Dom Seniora im. Św. Franciszka z Asyżu w Więcborku prowadzony przez Siostry Franciszkanki dla osób starszych i samotnych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św, której przewodniczył ordynariusz diecezji bydgoskiej Ks.Biskup Jan Tyrawa.  

W czasie homilii ks. Biskup przypomniał, że jedyną odpowiedzią na pytanie, dlaczego człowiek sprawiedliwy cierpi, jest zmartwychwstanie. Podkreślił też, że człowiek wierzący nigdy nie jest sam. Zachęcał chorych, starszych oraz samotnych, by swoje cierpienie złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Po mszy św. został uroczyście otwarty Dom Seniora poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali: Ks. Bp Jan Tyrawa, Waldemar Kuszewski - burmistrz Więcborka, p. Andrzej Marach – wicestarosta sępoleński oraz s. Mirona Turzyńska – przełożona prowincjalna.  Po przecięciu wstęgi Ks. Biskup dokonał poświecenia Domu Seniora im. Św. Franciszka, w którym będzie zamieszkiwać 25 osób w starszym wieku.

Galeria zdjęć

Po wspólnym posiłku uczestnicy obejrzeli prezentację przybliżającą posługę św. Franciszka i krótki zarys powstawania Domu Seniora. Przybyli goście złożyli życzenia dla mieszkańców i personelu nowej placówki. Na zakończenie, S. Mirona Turzyńska podziękowała wszystkim zebranym za piękną mozaikę pracy i oddania, którą stworzyło zaangażowanie wiele poszczególnych osób i instytucji. Na zakończenie, cytując słowa patrona domu - św. Franciszka z Asyżu powiedziała: „Dobre dzieło wykonaliśmy. Ale bracia i siostry, zacznijmy od nowa”. Każdego dnia na nowo musimy uświadamiać sobie, dla kogo i dlaczego tutaj żyjemy, pracujemy i służymy w tym domu. Panie, błogosław temu nowemu dziełu!

 

Uroczystość zgromadziła nie tylko mieszkańców domu, Siostry Franciszkanki, ale także władze samorządowe, przedstawiciele firm budowlanych i różnych instytucji zaangażowanych w działalność społeczną. Dom Seniora rozpoczął swa działalność dn. 16 lutego 2017 r. na podstawie zgody wojewody kujawsko – pomorskiego, został wpisany do rejestru placówek społecznych na terenie tego województwa. Dyrektorką Domu Seniora jest S. Klelia Rogalla. Dom zapewnia także rehabilitację oraz terapię zajęciową. Pracują w nim siostry franciszkanki oraz osoby świeckie. Ten dom jest dla mnie przystankiem w drodze do nieba. W ostatnich latach życia można odpocząć – podkreśla najstarsza mieszkanka domu, stuletnia Jadwiga Jańczak. Dom Seniora przy domu zakonnym w Więcborka zaczyna pisać nową historię o bezgranicznym oddaniu i miłości do człowieka takiego, jakim jest – w swoim cierpieniu, starości i chorobie, o wielkiej chęci życia, która nadaje sens wszelkim działaniom.

Wróć