Więcbork: Jubileusz 60 -lecia slubów zakonnych

przez Franciszkanka

Dnia 29 września we wspólnocie św. Antoniego w Więcborku (diec. bydgoska), S. Małgorzata Recka dziękowała Bogu za 60 lat życia ślubami zakonnymi.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bogdan Kulik MSF. S. Małgorzata po homilii odnowiła śluby zakonne. W tym radosnym dziękczynieniu jubilatce towarzyszyła przełożona prowincjalna, s. Mirona Turzyńska, siostry z okolicznych wspólnot oraz najbliższa rodzina. Życzenia w imieniu wszystkich gości wypowiedziała S. Józefa Trzcińska. Niech Dobry Bóg nadal prowadzi naszą jubilatkę drogami pokoju i dobra!

Jubilate Deo!

Wróć