W Pelplinie odbyło się pierwsze - "Rio w Polsce"

Rio w Pelplinie - 29.06.2013

 

 

Pod patronatem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny       29 czerwca w Pelplinie odbyło się pierwsze "Rio w Polsce". „Przystań – warsztaty dla duszy” stała się radosnym uwielbieniem Boga w duchowej łączności z lipcowymi Światowymi Dniami Młodzieży w Rio de Janerio.
"Przystań" rozpoczęła modlitwa i rozesłanie, któremu w bazylice katedralnej przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna.


Tutaj zdjęcia z Przystani

 

 „Przystań – warsztaty dla duszy”, w przeważającej części odbywały się na tzw. przystani Jana III Sobieskiego nad rzeką Wierzycą, w pobliżu pelplińskiego kompleksu pocysterskiego, dokąd przybywał król Polski nawiedzając opactwo. „Przystań” rozpoczęła się od przybycia króla Jana III Sobieskiego, który przybył wraz ze świtą królewską na kajakach, płynąc 20 km rzeką Wierzycą.

 Spotkanie miało formę warsztatów grupowych rozlokowanych w kilku miejscach Pelplina: Diakonia Muzyczna, Rękodzieło, Taniec Uwielbienia, Teatr, Diakonia Liturgiczna, Ewangelizatorzy, Diakonia Kapłańska, Wolontariat. Po czterogodzinnej pracy w grupach uczestnicy zaprezentowali wszystkim, którzy przybyli na „Przystań” owoce swojego trudu.

Siostry Franciszkanki z Orlika animowały w grupach taniec uwielbienia, a następnie z całą grupą zaprezentowały na scenie wszystkim uczestnikom efekty czterogodzinnych warsztatów, które stały się jedną z form uwielbienia Boga.

Siostry również wykonały symboliczną latarnię oraz bramę „Porta fidei, przez którą każdy uczestnik przeszedł na zakończenie spotkania.

 Było wiele wspólnego śpiewu, koncert ewangelizacyjny a także Msza św. w bazylice katedralnej. Młodzi również mieli okazję do zadawania pytań i dyskusji z ks.Biskupem Wiesławem Śmiglem.

Na koniec było muzyczne uwielbienie Boga w wykonaniu zespołów: "Na cały głos" i "Nieboskłonni". Żal było odjeżdżać z radosnego i rozmodlonego Pelplina. Przyjedziemy za rokUśmiech

Wróć