W 70 rocznicę męczeńskiej śmierci S. Adelgund Tumińskiej

przez Franciszkanka

Rocznica śmierci s.Adelgund Tumińskiej


15 lutego o godz. 12.00. w kaplicy NSJ w Chojnicach została odprawiona Msza św. w 70 rocznicę męczeńskiej śmierci S. Adelgund Tumińskiej w intencji jej beatyfikacji.

Na początku Mszy św. S. Fabiola Szreder - zajmująca się dokumentacją kultu S. Adelgund - zapoznała wszystkich zgromadzonych z historią i przesłaniem życia S. Adelgund Tumińskiej, podkreślając najważniejsze momenty w historii jej życia, które były przygotowaniem do chwili heroicznego męczeństwa. S. Adelgund oddała swe życie w dniu 15 lutego 1945 r. broniąc chojnickie dziewczęta przed napaścią radzieckich żołnierzy.

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Prałat Jacek Dawidowski - proboszcz Bazyliki Chojnickiej. W homilii wyakcentował słowa św. Pawła z II czytania:  Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa (1 Kor 11,1), które mogą być przesłaniem życia S. Adelgund.

We Mszy św. wzięły udział Siostry Franciszkanki, Siostry Pallotynki i przybyli wierni. Oprawę liturgiczną przygotował chór sióstr z Orlika. Pod koniec Mszy św., Przełożona Prowincjalna, S. Mirona Turzyńska podziękowała wszystkim za modlitwy i obecność. Pokreśliła niezwykłą powagę i skupienie, która towarzyszyła Eucharystii oraz stwierdziła, że S. Adelgund wystąpiła w dobrych zawodach, bieg ukończyła i wiary ustrzegła (2Tm 4,7) a swą ofiarą i i męczeńską śmiercią dodaje nam odwagi do stawania w obronie wiary i godności życia ludzkiego.

Po Mszy św. zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przy tablicy upamiętniającej miejsce męczeńskiej śmierci S. Adelgund oraz na jej grobie, który znajduje się w Chojnicach w ogrodzie sióstr przy ul. Wysokiej 13. W przeddzień rocznicy, 14 lutego grób nawiedził Burmistrz Miasta Chojnice p. Arseniusz Finster, przedstawiciele PIS-u i inne delegacje.

Wróć