Uroczystość obłóczyn i pierwszej profesji zakonnej w Orliku

 

Wigilia Uroczystości Niepokalanego Poczęcia w naszej prowincji była dniem wielkiej radości i dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania postulantek: Joanny, Sandry, Justyny oraz nowicjuszki S. Marii.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z tej uroczystości.

 

Najpierw w czasie nabożeństwa postulantki przeżywały swoje obłóczyny, podczas których: otrzymały habit, biały welon i nowe imiona:

 Joanna - S. M. Józefina

 Sandra - S. M. Maksymilla

 Justyna - S. M. Klara

Następnie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem O. Franciszka Chodkowskiego OFM - Moderatora Formacji Ciągłej Prowincji św. Franciszka. Po homilii, S. Maria Harokhavik na ręce Przełożonej Prowincjalnej S. Mirony Turzyńskiej złożyła swe pierwsze śluby zakonne. Uroczystość zgromadziła rodziców, rodzeństwo nowicjuszek i neoprofeski oraz Siostry Franciszkanki z różnych wspólnot. Mszę św. koncelebrowali: Ks. Janusz Chyła (wicerektor WSD w Pelplinie, ks. Rafał Barciński (Ojciec Duchowny WSD w Pelplinie), O. Jonasz Krefta OFM (Gdańsk) oraz O. Łukasz Rosiak OFM (kapelan orlicki). Warunki pogodowe nie pozwoliły wszystkim zaproszonym dotrzeć na uroczystość.

Życzymy siostrom, aby wiernie trwały w powołaniu, a swe nowe, franciszkańskie habity nosiły z prostotą i radością, stając się czytelnym znakiem Bożej obecności.

Wróć