Trzy dni dla naszego zbawienia

Triduum Paschalne

W życiu każdego chrześcijanina szczególnym okresem jest Wielki Tydzień podczas którego przeżywamy obchody najważniejszych wydarzeń w historii naszego zbawienia.

W tych dniach rzeczywiście, dzięki liturgii uczestniczymy w tym, co stanowi sens naszej wiary, czyli w zbawczej Śmierci i Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie liturgia uzdalnia nas do tego, abyśmy nie byli tylko widzami, ale prawdziwymi świadkami tamtych wydarzeń. Jest ona odzwierciedleniem historii tak dalece, że zachowuje niemal dokładnie chronologię następujących po sobie zdarzeń.

Czas czterdziestodniowego przygotowania do Paschy dobiega końca. Przed nami najważniejsza chwila roku: doroczna pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Najważniejsze Święto, nie mające sobie równego. Starożytni chrześcijanie mówili o nim Sollemnitas sollemnitatis – uroczystość uroczystości. Dlatego ostatni Sobór polecił przywrócić Triduum Paschalnemu taką przejrzystość, aby było wyraźnie widać, że jest ono najważniejszym obchodem chrześcijańskim i szczytem całego roku.

Już coraz rzadszym, ale jeszcze spotykanym błędem jest twierdzenie, że Triduum jest przygotowaniem do Świąt Zmartwychwstania. Niewątpliwie przyczynia się do tego fakt, że dla wielu ludzi dopiero niedziela jest dniem wolnym od pracy, pozwalającym nacieszyć się świętowaniem. To błędne spojrzenie powoduje, że dla niektórych Triduum, to czwartek, piątek i sobota. Tymczasem dzień Wielkiego Czwartku należy jeszcze do Wielkiego Postu. Triduum to piątek, sobota i niedziela. To jak mówił św. Augustyn trzy dni, w które świętujemy misterium Chrystusa Umęczonego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego. Ostatni dzień Triduum, który rozpoczyna się Wigilią Paschalną, należy jednocześnie do pięćdziesięciu dni wielkanocnych radości. Tak więc Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się w wieczór Wielkiego Czwartku Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy w wieczór Niedzieli Zmartwychwstania, uroczystymi Nieszporami.

W kaplicy w Orliku Triduum Paschlane będziemy obchodzić:

- Wielki Czwartek o godz. 18.00.

- Wielki Piątek o godz. 18.00.

- Wielka Sobota o godz. 21.00 - Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną

Wróć