Sympozjum 4 Konferencji Życia Konsekrowanego w Polsce.

Doświadczenie wiary osób konsekrowanych a nowa ewangelizacja

Sympozjum 4 Konferencji Życia Konsekrowanego w Polsce (Kraków)

13 listopada 2012 roku, w Centrum Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczęło się 4- dniowe Sympozjum Życia Konsekrowanego w Polsce. Gromadzi ono około 300 przełożonych wyższych żeńskich i męskich instytutów życia konsekrowanego, którzy podejmują refleksje nad tematem: Doświadczenie wiary osób konsekrowanych a nowa ewangelizacja. 


W Polsce mamy 100 zgromadzeń żeńskich – czynnych, 19 zakonów żeńskich – kontemplacyjnych, 60 zakonów i zgromadzeń męskich oraz 40 instytutów świeckich. Należy do nich blisko 36 tys. osób (ok. 20 tys. sióstr zakonnych, ok. 13 tys. zakonników, ponad 1400 mniszek i 1200 członków instytutów świeckich). Z naszej prowincji bierze udział: przełożona prowincjalna S. Mirona Turzyńska i radna prowincjalna S. Mirosława Urbaniak.

Najważniejszym celem Sympozjum jest wspólnotowe przemyślenie jak polscy zakonnicy i zakonnice mają odpowiedzieć na współczesne potrzeby Kościoła, wyrażone przez papieża Benedykta XVI przy okazji zwołania Synodu biskupów, poświęconego nowej ewangelizacji oraz w związku z otwarciem Roku Wiary.

W zamierzeniu organizatorów sympozjum zostało przygotowane w kluczu kerygmatycznym: tożsamość osób konsekrowanych, wiara, nawrócenie, nowe życie w Chrystusie, dary Ducha Świętego, posłanie do świata.

Nieustanne pogłębianie swojej wiary, ofiarne miłowanie i ciągłe nawracanie się to „ABC” życia zakonnego, przekonywali wyższych przełożonych zakonnych prelegenci sympozjum osób konsekrowanych, min. kard. Stanisław Dziwisz- metropolita krakowski, ks. bp Grzegorz Ryś, o. Dariusz Kowalczyk -jezuita, wykładowca Uniwersytetu Gregoriańskiego z Rzymu, ks.abp Wacław Depo - metropolita częstochowski, O.Wojciech Giertych OP - teolog Domu Papieskiego i wykładowca w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum” w Rzymie.

Dwoje innych prelegentów – o. dr Jacek Zdrzałek i Ewa Kusz – zwróciło uwagę na jeszcze inny ważny aspekt życia osoby konsekrowanej, jakim jest nawrócenie.

We wszystkich spotkaniach bierze udział ks. Bp Kazimierz Gurda, Przew. Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Gościem był również nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. W programie sympozjum było także modlitewne czuwanie „Przyjmijcie moc Ducha Świętego" ze zespołem Mocni w Duchu z  Łodzi.


Wróć