Stella Niagara - Spotkanie Pre - Chapter

przez Franciszkanka

 
W dniach 9 - 19 października w prowincji Najświętszego Imienia Jezus w Stella Niagara odbywa się spotkanie Pre-Chapter przygotowujące Kapitułę Generalną 2019 zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. W spotkaniu uczestniczy Rada Generalna i przełożone prowincjalne zgromadzenia. Polską prowincję reprezentuje S. Mirona Turzyńska. Siostry wspólnie rozważają: czego Bóg oczekuje od kongregacji i misji we współczesnym świecie. Jednym z punktów są omawiane zmiany w Konstytucjach Generalnych. Siostry poruszają również najważniejsze sprawy dotyczące całej Kongregacji, poznają różne posługi amerykańskiej prowincji ubogacając się jednocześnie bogactwem różnorodnej rzeczywistości. Przedstawicielki poszczególnych krajów dzielą się potrzebą coraz głębszego poznawania wielokulturowości i wielowyznaniowości na poszczególnych kontynentach. Spotkanie odbywa się wokół tematu przyszłorocznej Kapituły Generalnej: „Rooted in Gospel, heralds of peace and hope”.
Obecnie do zgromadzenia Sióstr Franciszkanek należy ok 1400 sióstr, obecnych w 9 prowincjach i posługujących w 12 krajach świata.
 

Wróć