Spotkanie przełożonych lokalnych z Radą Prowincjalną w Niepokalanowie

Spotkanie Rady Prowincjalnej z przełożonymi lokalnymi w Niepokalanowie

W dniach 24 - 25 listopada br.w Niepokalanowie odbyło się spotkanie Rady Prowincjalnej z przełożonymi lokalnymi polskiej prowincji Wspomożenia Wiernych.

 

Główną myślą zebrania było:  " Posługa władzy i posłuszeństwo". Siostry wysłuchały sprawozdania z Ogólnopolskiego Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego w Krakowie oraz miały okazję do głębszej refleksji nad posługą władzy w duchu św. Franciszka i Matki Magdaleny. Zapoznały się również z najważniejszymi priorytetami pełnienia posługi przełożonej w myśl instrukcji Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego: " Posługa władzy i posłuszeństwo". Jednym z punktów był także wykład dotyczący kierunków nowej ewangelizacji na podstawie wskazań Synodu ds. nowej ewangelizacji i Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji w Warszawie. Spotkanie zakończyło się prezentacją, której myślą przewodnią była zachęta: "Idźmy naprzód z nadzieją".

Wróć