Spotkanie autorskie i promocja książki s. Gabrieli Kręckiej

przez Franciszkanka

 

W gościnnych progach Biblioteki Miejskiej w Chojnicach, 6 grudnia odbyło się spotkanie autorskie z S. Gabrielą Kręcką i promocja jej książki "Stosunek okupanta hitlerowskiego do spraw kultu religijnego w powiecie chojnickim w latach 1939-1945".

Spotkanie zorganizowali redaktorzy Monografii Chojnickich z jej przewodniczącym dr Przemysławem Zientkowskim. Przed zapoznaniem się z treścią książki, przełożona prowincjalna S. Mirona Turzyńska przybliżyła osobę i życie s. Gabrieli Kręckiej.

Polecamy galerię z tego wydarzenia

Materiał filmowy

Stosunek okupanta hitlerowskiego do spraw kultu religijnego w powiecie chojnickim w latach 1939-1945" - taki był temat pracy magisterskiej, którą s. Gabriela napisała pod kierunkiem wybitnego historyka KUL-u, ks. Prof. Mieczysława Żywczyńskiego. Po 50 latach doczekała się wydania drukiem, którą sfinansowało Miasto Chojnice w jubileuszowym roku 150 – lecia przybycia Sióstr Franciszkanek do Chojnic. Praca składa się z 5-ciu rozdziałów i przybliża charakterystykę powiatu chojnickiego, miejsca kultu, niszczenie i usuwanie śladów polskości, trudności w pracy duszpasterskiej i postawę wiernych. Całość jest bardzo dobrze potwierdzona źródłami historycznymi.

Prof. Włodzimierz Jastrzębski – wybitny znawca historii II wojny na Pomorzu jako recenzent książki s. Gabrieli zaznaczył, że jej praca to „niezwykle solidne, rzetelne i wartościowe opracowanie”, zaś redaktor wydania, Dr Przemysław Zientkowski podkreślił, że książka S. Gabrieli Kręckiej wypełnia lukę w historycznych opracowaniach dziejów miasta i powiatu chojnickiego w latach II wojny św.

Podczas spotkania S. Gabriela dzieliła się historią powstawania jej pracy, jak i trudnościami w zdobywaniu materiałów. Uczyniła to w sposób bardzo dostępny i otwarty, stąd całe spotkanie mimo trudnego tematu upłynęło w bardzo ciepłej i radosnej atmosferze. Każdy, kto przybył mógł otrzymać książkę jak i specjalny wpis autorki.

Gratulujemy S. Gabrieli i polecamy lekturę jej dzieła.

Wróć