Spotkania z Polską Misją Katolicką w Coventry (Anglia)

przez Franciszkanka

Spotkania, które umacniają wiarę i wyzwalają radość z bycia chrześcijaninem

W dniach 19 - 26. X. na zaproszenie ks. prob. Romualda Szczodrowskiego (kapłana diec. pelplińskiej) siostry: S. Mirona Turzyńska, S. Edyta Gilmajster, S. Michalina Brożyńska i S. Wincenta Domeracka doświadczyły daru spotkania z Polską Misją Katolicką w parafii św. St. Kostki w Coventry.  

Kilka zdjęć w galerii

 

Kościół św. St. Kostki w Coventry jest najstarszym kościołem wybudowanym w 1961 r. przez polskich emigrantów w Anglii. Dzisiaj jest wypełniony młodymi ludźmi i cieszy się żarliwą posługą swego ks. Proboszcza, który otwarty na Ducha Świętego inspiruje swych parafian do żywej relacji z Chrystusem. Dni przeżyte wśród Polaków na emigracji upłynęły na nade wszystko na wspólnym dzieleniu się wiarą i naszą radością płynącą z powołania do życia konsekrowanego. Dane nam było również ubogacać liturgię śpiewem i modlitwą. Niezwykłe były świadectwa młodych Polaków, którzy w swej bardzo otwartej i żywej parafii spotkali Chrystusa. Istniejące grupy duszpasterskie pomagają im odnajdywać sens i godność życia ludzkiego, dają poczucie bezpieczeństwa i koją tęsknotę za ojczyzną. Cieszyłyśmy się, że dane nam było spotkać się z różnorodnością tych grup i jeszcze bardziej zrozumiałyśmy jak cenna jest wiara i trwanie na modlitwie w kraju, w którym na jednej ulicy mieszka tak wielu wyznawców innych religii podkreślających swoją kulturę i tradycje.

Dla nas był to czas błogosławiony. Dzieląc się swym szczęściem wybrania zostałyśmy na nowo obdarowane radością przynależności do Chrystusa. Jest to dar, którego nie wolno zatrzymywać dla siebie, aby mógł wzrastać i umacniać się trzeba się nim dzielić. Jesteśmy wdzięczne za łaskę tych dni, za życzliwość i otwartość, za poświęcony czas i wspólne poznawanie także piękna ziemi angielskiej.

Wróć