Śmierć jest dniem końca i dniem nowego początku ....

Śp. S. Klemencja Ferlin (1923 - 1949 - 2013)

"Jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" - J 11,25.

Dnia 22 marca 2013 r. zmarła w Orliku, w Domu Prowincjalnym śp. S. Klemencja Ferlin. Przeżyła prawie 90 lat w tym przez 64 lata służyła Bogu żyjąc ślubami zakonnymi. Była naszą Seniorką. Większość swego życia zakonnego poświęciła na służbę wśród chorych w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem. Pogrzeb odbędzie się 25 marca o godz.12.00. w Orliku.

 

 Pan nasz powołał naszą Siostrę Klemencję do siebie.  Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, które dokonał przez Jej życie i posługę, za Jej świadectwo pisane siostrzanym sercem. Niech w niebieskiej ojczyźnie otrzyma nagrodę od Tego, którego całym sercem miłowała, wielbiła i któremu służyła.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym!

Wróć