Śluby wieczyste w Orliku

przez administrator

Śluby wieczyste w Orliku

"Być oblubienicą to żyć miłością,
żyć tylko Nim,
w Nim i dla Niego,
odnaleźć w wierze
Niebo na ziemi"

 

Ta pieśń brzmiała podczas Uroczystości Ślubów Wieczystych S. Pii od Stygmatów. S. Pia Karch dnia 5 lipca br. na ręce Przełożonej Prowincjalnej S. Mirony Turzyńskiej złożyła w obecności kapłanów, rodziny i sióstr zakonnych wieczystą profesję zakonną. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Ks. Bp Piotr Krupa. Ks. Biskup podczas homilii zaznaczył, że droga życia zakonnego to droga do świętości. W podążaniu za Chrystusem żaden inny cel nie ma sensu. Na tej drodze nie warto brać wzoru z tego z tego świata, lecz przemieniać się przez odnawianie umysłu, aby umieć rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12,2). Ten, który jest Oblubieńcem sam się nam oddaje cały.

Zapraszamy do galerii

S. Pii życzymy radosnego trwania na drodze franciszkańskiego powołania! Szczęść Boże!

Wróć