Śluby wieczyste S. Agnieszki Szczepańskiej

Śluby wieczyste S. Agnieszki Szczepańskiej


Umiłowany, Piękno Najwyższe,
Ty Sam w darze Siebie ofiarujesz,
Chcesz serca mego, więc Ci je daję.
Całą mnie posiądź moja Miłości.


 

 

Po przeżytych rekolekcjach prowadzonych przez O. Krzysztofa Wendlika OSPPE dnia 8 lipca w kaplicy orlickiej odbyła się doniosła uroczystość wieczystej konsekracji zakonnej S. Agnieszki Szczepańskiej. Uroczystej Mszy Świętej  w asyście kilkunastu kapłanów przewodniczył Administrator Diecezji Pelplińskiej J. E. Ks. Biskup Wiesław Śmigiel. Podczas mszy S. Agnieszka od Matki Opatrzności Bożej  złożyła śluby wieczyste na ręce Przełożonej Prowincjalnej S. Mirony Turzyńskiej.

 Zdjęcia z tej uroczystości są tutaj

Śluby zakonne są zawsze umocnieniem dla całego Kościoła powszechnego, ale także dla rodziny zakonnej, w której są składane. Błogosławiony niech będzie, Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bo w Nim wybrał s. Agnieszkę przed założeniem świata. Za dar jej wybrania, powołania i zakonnej konsekracji wszyscy zgromadzeni w kaplicy odśpiewali radosne Te Deum.

"Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłam się uwieść..."

Powołanie do życia konsekrowanego jest wielkim darem: łaską od Boga. Powołanie można porównać do garnka glinianego, który można szybko stłuc, stracić, lecz służy on po to by go napełniać. Jesli my również będziemy napełniać "garnki" serca Miłością Jezusa, mimo updaków, nigdy się nie rozbijemy. Poprzez profesję wieczystą czuję, że już nie żyję ja, aleTen, którego wybrałam, a który uwiódł mnie swoją Miłością. Taką Miłość mam również dla Ciebie Boże i za nią bądź Panie uwielbiony!

S. Agnieszka SzczepańskaWróć