Sercem przy Słowie - rozważanie na II niedzielę Wielkiego Postu w roku A

przez Admin

 

„ …a z obłoku odezwał się głos:  «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»”. ( Mt 17,5)


Na II niedzielę Wielkiego Postu Kościół daje nam do medytacji bardzo ważne wydarzenie z życia Pana Jezusa i Apostołów: Przemienienie na górze Tabor.

 

Skupmy naszą uwagę na zacytowanych powyżej słowach, zwłaszcza: „Jego słuchajcie”.  Może warto na samym początku zadać sobie pytanie: Czy ja naprawdę chcę słuchać Jezusa? Czy ja rozumiem jak ważna jest odpowiedź na to pierwsze pytanie?

Od tej odpowiedzi zależy wszystko. Moja zdecydowana decyzja słuchania Jezusa pomoże mi podjąć kolejne kroki: zadbam o czas, miejsce słuchania Go, czytania Pisma Świętego, przygotowania komentarza do niego itp.

 

A jeśli z trudem przychodzi mi podjąć taką decyzję, to może warto zapytać: o co chodzi? W czym problem? Co jest tak naprawdę tą przeszkodą w słuchaniu Jezusa?

 

Papież Franciszek uwrażliwia nas: „ nie pozwólmy, by (Słowo Boże) padło w pustkę”. Zawalczmy o czas, miejsce, żyzną glebę naszych serc, byśmy z miłością słuchali Boga, a w konsekwencji i naszych bliskich.

 

s. Edyta

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 17,1-9)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

 

Wróć