Seminarium Naukowe w Chojnicach

przez Franciszkanka

 

150 lat temu, 9 października do Chojnic przybyły pierwsze Siostry Franciszkanki.

 

Z tej okazji, z inicjatywy Urzędu Miasta w Chojnicach przygotowano Seminarium Naukowe, podczas którego zostaną wygłoszone konferencje naukowe.

Zapraszamy. Szczegóły na plakacie obok.

 

Z książki S. Fabioli Szreder: "Przed wielu laty, przez wiele lat w Chojnicach"

...Dnia 9.10.1867 roku w towarzystwie Przełożonej Generalnej z Holandii, Matki Aloysi Lenders, przybyło 8 Franciszkanek. Przeważały osoby młode wiekiem i profesją. Matka Stephanie Boll została przełożoną Wspólnoty, a należały do niej siostry: s. Gonzaga, s.Wilhelmina, s. Bibiana, s.Ludmilla, s. Angelina, s. Marcelline i s. Leopoldine. Zgromadzenie Sióstr Franciszka­nek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej powstało w Holandii, jednak pierwsze przybyłe zakonnice – zgodnie z wymogami Zaborcy – były Niemkami. Trudno oceniać na ile te siostry posiadały świadomość społeczno-polityczną. Przecież w szkołach nie uczono o rozbiorach Polski. Ziemie pod zaborem pruskim, Niemcy uważali za swoje. Chojnice w ich przekonaniu należały do nich. Siostry zostały przyjęte przez Chojniczan bardzo życzliwie i procesjonalnie wprowadzone do klasztoru, który nazwano Zakładem św. Boromeusza. Siostry bardzo szybko zaczęły organizować życie w ofiarowanym im budynku. Wspólnie z proboszczem ks. Behrendt'em planowały pracę w Zakładzie. Przewodniczący Kuratorium ks. Behrendt zabiegał u władz o pozwolenie na otwarcie przez Siostry szkoły krawieckiej, sierocińca, szpitala i szkoły szycia. Wnioski motywował posiadanym pozwoleniem królewskim...

 

Wróć