Seminarium Naukowe w Chojnicach

przez Franciszkanka

 

"Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w 150 -tą rocznicę przybycia do Chojnic" to tytuł Seminarium Naukowego, które odbyło się 9 października w Chojnicach. Organizatorami byli: Urząd Miasta Chojnice, Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Chojnicki Dom Kultury oraz Siostry Franciszkanki. Miejscem spotkania było Collegium Ars. Patronat Honorowy objął Ks. Bp Wiesław Śmigiel. Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem seminarium czuwał dr Przemysław Zientkowski. Sala była wypełniona przede wszystkim Siostrami Franciszkankami, nauczycielami i młodzieżą min. z Zespołu Szkół w Chojnicach im. Stefana Bieszka oraz przybyłymi mieszkańcami min. Chojnic i Zamartego. Obecne były również lokalne media.

Galeria z Seminarium Naukowego

Materiał filmowy - cz. I,  cz. IIcz. III,  cz. IVcz. V

W imieniu organizatorów przemówili: S. Mirona Turzyńska (przełożona prowincjalna), p. Robert Wajlonis (sekretarz Urzędu Miasta Chojnice) i Ks. Jacek Dawidowski (proboszcz parafii).

Po oficjalnym otwarciu głos zabrali prelegenci. Pierwszy przemówił dr Jerzy Szwankowski. W swoim wystąpieniu: „W obliczu kulturkampfu. Chojnickie franciszkanki w latach 1867 – 1875”przybliżył sytuację polityczną, religijną i społeczną miasta Chojnice w latach 1867 - 1875. Był to okres pierwszego pobytu Sióstr Franciszkanek, które przybyły z prowincji holenderskiej do Chojnic na zaproszenie kapłanów i mieszkańców Chojnic by objąć opieką Zakład św. Boromeusza. Było to dzieło wychowawczo - lecznicze. Posługa sióstr wymagała wiele ofiary i zawierzenia. W wyniku kulturkampfu siostry musiały w 1875 r. opuścić Chojnice, co spowodowało tragiczne skutki w dziedzinie wychowania i kształcenia. Po ustaniu walki o kulturę, po 10 latach siostry ponownie powróciły do Chojnic.

Kolejny referat przedstawiła dr hab. Bożena Górczyńska – Przybyłowicz prof. UAM „Polityka okupanta hitlerowskiego wobec zgromadzeń zakonnych Kościoła katolickiego na Pomorzu”. Pani profesor przybliżyła sytuację zakonów leżących na terenie diecezji chełmińskiej podczas II wojny światowej i w czasach komunistycznych. Zakony traciły swe dzieła. Skala prześladowań sióstr zakonnych była równa prześladowaniom kapłanów. Jest to część historii Pomorza do szerszego zbadania i opracowania. Los Sióstr Franciszkanek porównała do domu zbudowanego na skale. Pomimo nawałnic i prześladowań życie zakonne przetrwało dzięki nieustannej opiece Bożej.

Jako trzecia głos zabrała s. Fabiola Szreder „Charyzmat, służba i dyspozycyjność Sióstr Franciszkanek”. S. Fabiola przybliżyła słuchaczom franciszkańską duchowość i charyzmat zgromadzenia. Podkreśliła, że wyrażał się on przede wszystkim w opiece nad chorymi, pomocy ubogim i potrzebującym oraz nauczaniu. Jedną z cech, która łączyła czasy od zaborów poprzez wojny i komunizm była dyspozycyjność sióstr wszędzie tam, gdzie była potrzeba wnoszenia pokoju i dobra.

Ostatnim prelegentem był wykład ks. dr Janusza Chyły „Siostra Adelgund – ofiara pojedynczego człowieka czy systemu”. Opierając się na myśli Jana Pawła II ukazaną w "Pamieć i tożsamość, ks. Chyła ukazał męczeńską śmierć S. Adelgund jako "zwycięską obecność krzyża Chrystusowego".  Wnikliwe spojrzenie na dzieje ludów i narodów, które przeszły przez próbę systemów totalitarnych i prześladowań za wiarę, odkrywa logikę krzyża i wytryskające źródło nadziei.

Seminarium Naukowe wpisało się w obchody roku jubileuszowego. Zapewne przyniosło więcej światła o historii pobytu Sióstr Franciszkanek w Chojnicach i stało się zachętą do dalszych badań poszczególnych jej kart.

Wróć