S. Virginia - najstarsza franciszkanka odeszła do Domu Ojca

przez Franciszkanka

31 maja, w święto Nawiedzenia NMP w wieku prawie 97 lat odeszła do Pana najstarsza siostra w polskiej prowincji s. Virgina Trawicka.

 

Siostra Virginia Jadwiga Trawicka urodziła się 03 września, 1922 roku w Górkach (pow. chojnicki) jako pierwsza córka Gracjana i Bronisławy. Miała czworo rodzeństwa: jedną siostrę i trzech braci. Od siódmego roku życia uczęszczała do Szkoły Powszechnej, po której ukończeniu pomagała rodzicom w gospodarstwie. W 1946 roku przebywała w Szkole Gospodarczej prowadzonej przez Siostry Franciszkanki w Chojnicach.

Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek wstąpiła w 1948 roku w Orliku. Po formacji początkowej w postulacie i nowicjacie, złożyła pierwszą profesję zakonną w 1951 roku, a trzy lata później profesję wieczystą.

W swoim życiu zakonnym służyła Bogu i ludziom, będą członkinią kilku wspólnot: w Chojnicach, w Zamku Bierzgłowskim, w Jaksicach, w Poznaniu, w Michałowicach, w Wałczu, w Bydgoszczy i Człuchowie. Spełniała różne posługi; od pracy w kuchni poprzez pielęgnację chorych do posługi w zakrystii. Od 1989 roku przebywała w Chojnicach.

Siostra Virginia była zawsze zainteresowana życiem Zgromadzenia. Miała dobrą pamięć. W spotkaniach z Siostrami potrafiła przywoływać wydarzenia związane z siostrami, a także z ich rodzinami. Modliła się dużo szczególnie w intencjach Zgromadzenia. Mimo wieloletniej choroby, która była przyczyną, że ostatnie lata pozostawała w łóżku, zawsze chciała być częścią wspólnoty i wiedzieć co się dzieje. Ostatni dzień na ziemi, 31 maja, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Siostra Virginia jak zwykle rano wysłuchała Mszy św. i przyjęła Pana Jezusa. Później w krótkiej rozmowie pytała o chore Siostry, o ich samopoczucie, a potem zasnęła, budząc się już w innej rzeczywistości.

Jej pogrzeb odbędzie się 4 czerwca o godz. 11. w kaplicy NSPJ w Chojnicach.

R.I.P

Wróć