S. M. Leonarda Oldenburg w Domu Ojca

przez Franciszkanka

S. M. Leonarda Oldenburg urodziła się 21 grudnia 1929 roku w Zakrzewie. Rodzice ochrzcili ją 26 grudnia, nadając imię Marianna. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1949 roku Marianna pojechała do Chojnic, by podjąć pracę w szpitalnej kuchni. To miejsce dawało jej dużo zadowolenia, jednak coraz częściej myślała o powołaniu zakonnym.

W 1950 roku przebywała w Orliku uczestnicząc w ceremonii obłóczyn Sióstr Franciszkanek. Od tego momentu jej jedynym pragnieniem było poświęcić się i oddać Bogu w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. 01 sierpnia 1951 roku została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Po latach formacji początkowej, 13 sierpnia 1954 roku s. Leonarda złożyła pierwszą profesję, a w 1959 roku – wieczystą. Następne lata, to lata nauki i przygotowania do pełnienia przyszłej posługi jako pielęgniarka. Potem można ją było spotkać w Domach Pomocy Społecznej dla dzieci w Nowych Bielicach, Trzcińcu i Modrzewcu, gdzie z miłością, dobrocią i uśmiechem opiekowała się dziećmi. Następnie przez 11 lat pracowała w Niepokalanowie. Od 1999 roku s. Leonarda była członkinią wspólnoty św. Antoniego w Więcborku, aktywnie uczestnicząc w życiu wspólnoty. Jednak przez ostatnich kilka lat s. Leonarda pozostała przykuta do łóżka, modląc się i cierpiąc w intencjach Zgromadzenia i całego Kościoła. Zmarła 29 lipca 2019 roku. Jej pogrzeb odbył się 1 sierpnia 2019 r. w kościele parafialnym w Więcborku, następnie jej ciało złożono na cmentarzu parafialnym w kwaterze Sióstr Franciszkanek.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie!

Wróć