S. Cecylia Kuchta przeszła do Domu Ojca

przez Franciszkanka

 

29 czerwca w godzinach nocnych odeszła do Domu Ojca, śp. S. Cecylia Kuchta. Pan Bóg obdarzył Ją długim życiem – 91 lat, w tym przez 66 lat żyła ślubami zakonnymi.

 

Urodziła się 12 sierpnia 1925 r. w Łęgu koło Czerska w diec. pelplińskiej. Do zgromadzenia Sióstr Franciszkanek wstąpiła w 1947 r. Prawie przez wszystkie swe lata była organistką min. w Orliku, Warszawie i Bydgoszczy, poruszając niewidzialne struny dusz ludzkich ku umiłowaniu Boskiego Artysty, od dziś  przez wieczność całą będzie wygrywać pieśń nową, radując niebo całe.

 

Pogrzeb śp. S. Cecylii odbędzie się 1 lipca o godz. 11.00. w kaplicy Domu Prowincjalnego w Orliku.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie daj Jej wieczne spoczywanie!

Wróć