Rzym: Zakończenie XXXII Kapituły Generalnej

przez Franciszkanka

 

27 października uroczystą Mszą św. sprawowaną przez abpa José Rodríguez Carballo OFM, sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie zakończyła się XXXII Kapituła Generalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Galeria z Kapituły Generalnej 2019

 

Kapituła rozpoczęła się 4 października w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Uczestniczyło w niej 39 delegatek reprezentujących 13 krajów, w tym 4 siostry z polskiej prowincji. Spotkaniom towarzyszył temat: Zakorzenione w Ewangelii jesteśmy posłańcami pokoju i nadziei. Przez wiele dni delegatki pochylały się nad zgłoszonymi propozycjami, zmianami w Konstytucjach Generalnych, jak również rozważały życie kongregacji w świetle charyzmatu i odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata. Planowane działania na najbliższe 5 lat zostały zawarte w przesłaniu:

 

Zakorzenione w Ewangelii jesteśmy posłańcami pokoju i nadziei. Troszczymy się o matkę ziemię – nasz wspólny dom i pomagamy służyć potrzebującym naszych czasów.

 

Ostatnie dni były przeżywane w ciszy i milczeniu. Był to czas rozeznania osób do pełnienia posług w nowej radzie generalnej. W dniu 25 października w wyniku głosowania Przełożoną Generalną została wybrana S. Rita Cammack (prowincja Denver – USA), która będzie pełniła tę posługę przez najbliższe 5 lat. Do Rady Generalnej zostały wybrane:

    • S. Dirce Limberger (Prowincja Najśw. Serca Maryi - Brazylia)

    • S. Pacyfika Leman (Prowincja Maryi Wspomożenia Wiernych - Polska)

    • S. Isabella Uran (Prowincja Najśw. Trójcy - Indonezja)

    • S. Vera Lucia Konzen (Prowincja Najśw. Serca Jezusa – Brazylia)

 

Niech Pan błogosławi i niech strzeże;
niech ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad nami.
Niech zwróci oblicze swoje ku nam i niech obdarzy pokojem”.
(por. Lb 6,24-26)

 

Wróć