Rzym: Międzynarodowa Konferencja “Consecratio et consecratio per evangelica consilia”

przez Franciszkanka

sympozjum.jpg

W Rzymie, w dniach 3-6 maja, 2018 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja “Consecratio et consecratio per evangelica consilia”, zorganizowana przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Podczas Konferencji, osoby konsekrowane, które przybyły z wielu zakątków świata, reprezentując różne, także nowe formy życia konsekrowanego, wielką różnorodność charyzmatów słuchały konferencji i dzieliły się swoja refleksją i doświadczeniem na temat konsekracji, charyzmatu, braterstwa i misji.

Uczestnicy spotkali się także z papieżem Franciszkiem, który podkreślił, że modlitwa, ubóstwo i cierpliwość to trzy filary życia konsekrowanego. Papież zauważył, że potrzeba dziś jasnych kryteriów, by się nie zagubić we współczesnym świecie, bo dzieje się w nim wiele rzeczy złych, ale działa też Duch Święty, który jest twórczy, wzbudza nowe formy życia konsekrowanego, a zarazem jest Tym, który tworzy jedność Kościoła.

W swym końcowym przemówieniu, Kardynał De Aviz, Prefekt Kongregacji (CICLSAL), powiedział: Musimy kontynuować naszą podróż razem, ponieważ Duch Święty przemawia tylko wtedy, gdy panuje harmonia życia braterskiego. Refleksja nad tematem konsekracji, która miała miejsce w tych dniach musi być dalej pogłębiana, najpierw z teologicznego punktu widzenia w oparciu o nauczanie Soboru Watykańskiego II i Magistyerium w łączności z innymi Dykasteriami. Natomiast arcybiskup José Rodríguez Carballo, OFM, Sekretarz Kongregacji (CICLSAL) potwierdził, że konsekracja jest rzeczywistością dynamiczną. Jest to rzeczywistość relacji, gdyż każdy charyzmat posiada aspekt dotyczący relacji.  Możemy być porankiem Kościoła, jeśli będziemy kroczyć razem, w jedności z Kościołem i ludzkością.

W Konferencji, reprezentując Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, uczestniczyły: s. Deborah Lockwood, przełożona generalna, s. Maria z Gwatemali i s. Luciana Ciesielska z Polski.

Wróć