Rok Życia Konsekrowanego zakończy się 2 lutego...

przez Franciszkanka

Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia

Nie ma miłosierdzia bez poświęcenia i ofiary, wyrzeczenia się własnych planów, ambicji i dóbr – piszą biskupi w liście pasterskim na przypadający 2 lutego Dzień Życia Konsekrowanego. W czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wskazują na to, że osoby konsekrowane poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w sposób szczególny doświadczają miłosierdzia i dzielą się nim z innymi.

W tym roku w święto Ofiarowania Pańskiego kończy się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. Biskupi w liście pasterskim na tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego podsumowują ten rok i dziękują wszystkim, którzy angażowali się w inicjatywy organizowane w tym czasie.

Ponieważ koniec Roku Życia Konsekrowanego przypada w czasie rozpoczętego 8 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, w liście Episkopatu czytamy o miłosierdziu, którego doświadczają i które świadczą osoby konsekrowane. Biskupi przypominają też sylwetki siostry Faustyny Kowalskiej – apostołki miłosierdzia i ojca Maksymiliana Kolbego – w roku 75. rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Przywołując ich postawę, chcą – jak zaznaczają – „umocnić współczesne osoby konsekrowane w ich wolnym i osobistym wyborze – ofiarowania życia Bogu dla zbawienia świata”.

„Święta Faustyna i święty Maksymilian stali się narzędziami Bożego Miłosierdzia, gdyż całkowicie ofiarowali swoje życie Bogu  i pozwolili, by mógł On ich używać wedle swojej Woli do czynienia dobra w świecie” – czytamy w liście.

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2016 roku

 

Rok Życia Konsekrowanego w Kościele katolickim rozpoczął się 30 listopada ubiegłego roku i był przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Zakończy się 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego oraz w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

za: Episkopat Polski

Wróć