"Rok jubileuszowy dobiega końca, ale nie kończy się czas miłosierdzia!"

przez Franciszkanka

 

Dobiega końca Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Przyniósł on dla Kościoła, wiele bogatych wydarzeń i łask, głębokich przeżyć i nawróceń.

Pan Bóg przez św. S. Faustynę Kowalską, przekazał światu niezwykłe Orędzie o Bożym Miłosierdziu. Nasz wielki Papież Polak św. Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu w Krakowie. Ten akt stał się impulsem do tego, by kolejne Światowe Dni Młodzieży odbyły się właśnie w Krakowie.  Te wielkie wydarzenie jak również 1050. rocznica Chrztu Polski stały się natchnieniem do radosnego dziękczynienia i uwielbienia Boga podczas koncertu, który odbył się 13 listopada w kaplicy Sióstr Franciszkanek w Orliku. Przepiękny śpiew sióstr, scholi i wspaniała aranżacja muzyczna absolwentów Szkoły Muzycznej w Malborku wypełniły serca zgromadzonych i pobudziły do pewności, że Boże Miłosierdzie nie ma granic, a Bóg wierny i czuły ma zawsze otwarte ramiona na powracających do Niego.

Galeria z koncertu

Koncert był przygotowany pod kierownictwem S. Michaliny Brożyńskiej, nagłośnienie zapewniła schola „Effatha” z Gdańska.

Wróć