Rok 2015 - ROKIEM ŻYCIA KONSEKROWANEGO

przez administrator

Rok Życia Konsekrowanego - impulsem do radości z powołania i misji

Logo  Roku Życia Konsekrowanego

Papież Franciszek ogłosił ROK 2015 - ROKIEM ŻYCIA KONSEKROWANEGO, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu, 30 listopada, a jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem w Bazylice św. Piotra w dniu 29 listopada. Natomiast zakończy się 2 lutego 2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez papieża.


Materiały związane z Rokiem Życia Konsekrowanego można znależć tutaj


W Polsce ten pierwszy i historyczny Rok poświęcony życiu konsekrowanemu zostanie zainaugurowany na Jasnej Górze uroczystą Eucharystią o godz. o godz. 11.00, transmitowaną przez TV „Trwam”. Do sanktuarium przyjadą siostry, bracia i księża zakonni z całej Polski. Natomiast ci, którzy nie będą mogli przyjechać – w duchowej łączności z Rzymem i Jasną Górą rozpoczną ten Rok w swoich diecezjach i wspólnotach.

Rok Życia Konsekrowanego zbiega się 50. rocznicą opublikowania soborowego dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego, "Perfectae caritatis" i ma służyć dziękczynieniu za ten dokument Kościoła. Ma on też pomagać, by pomimo napięć i trudności z nadzieją spoglądać w przyszłość życia zakonnego, ufając w wierność Boga, który powołuje kobiety i mężczyzn do całkowitego oddania się Jemu w życiu radami ewangelicznymi. Trzecim celem jest odnowienie dynamizmu życia konsekrowanego, przez rozmiłowanie, prawdziwą przyjaźń i głęboką jedność z Bogiem.

List Episkopatu Polski na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

Rok Życia Konsekrowanego ma też swoje logo. Przedstawia ono gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim słowa „pokój”. Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowanego jest przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. Gołąb unosi się nad symbolizującą harmonię elementów ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie wody. Tuż obok umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitarnej. Z kolei nad skrzydłami gołębia unosi się wielościenny symbol globu oddający często podkreślaną przez Papieża Franciszka mnogość kultur współczesnego świata. W logo umieszczono także dwa łacińskie napisy: „Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” (Vita consecrata in Ecclesia hodie) oraz „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja” (Evangelium, Prophetia, Spes)

 

Wróć