Rocznica męczeńskiej śmierci S. Adelgund Tumińskiej

przez administrator

Rocznica śmierci S. Adelgund

 

 

15 lutego przypada kolejna rocznica męczeńskiej śmierci S. Adelgund Tumińskiej, która w 1945 r. oddała swe życie w obronie chojnickich dziewcząt atakowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej. Swym heroicznym czynem pokazała, że Boża miłość jest silniejsza niż śmierć.

 

Na kilka dni przed śmiercią pisała w liście do sióstr:  trzeba się samemu ofiarować, a to znaczy: przyjmować cierpliwie napomnienia i przykrości od bliźniego, a krzyż i cierpienia od Boga”. Nie wiadomo, czy przeczuwała jak wielki krzyż ją niedługo spotka.

 

 

W przeddzien rocznicy jej śmierci kilka delegacji, w tym włodarze miasta Chojnice złożyło kwiaty i zapaliło znicze na grobie S. Adelgund oraz przy tablicy upamiętniającej miejsce jej śmierci.

 

Z okazji trwającego Roku S. Adelgund, jeden z uczniów chojnickiego liceum napisał wiersz:

 

Siostro Adelgund krwią znaczysz nam drogę do Serca Jezusa,

prosząc o zmiłowanie, by naszym życiem stały się słowa,

 niech miłość nieprzyjaciół zachowa.
 
1. Ucichły kroki nieprzyjaciół
Których dała mi Twa dobroć.
Z oddali mroku przebija się
Bożej ciszy kołatanie.

2. Już wolna od lęku cierpienia
Dostrzegają Twą obecność
Swym życiem wykrzyczeć chce prawdę
Kochać to znaczy umierać.

3. Uwielbiam Cię mój dobry Boże
Coś Tchnienie dał mojej duszy.
Mego życia nikt nie odbiera
Sama je składam w ofierze.

4. W Tobie Najwyższy mając życie
Obumieram cała w sobie.
Miłość co w cichości dojrzewa
Niech wyśpiewa Magnificat.

Wróć