Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza nawiedzają Białoruś

Relikwie św. Tereski od Dzieciatka Jezus

 Po wielu latach wędrówki po świecie, po nawiedzeniu wszystkich kontynentów, zmierzeniu się z różnymi systemami politycznymi relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza dotarły na Białoruś. Uroczyste rozpoczęcie peregrynacji relikwii miało miejsce 1 czerwca br. w kościele katedralnym archidiecezji mińsko-mohylewskiej z udziałem całego Episkopatu. W ciągu trzech miesięcy z motto: „Moim powołaniem jest miłość” relikwiarz św. Teresy odwiedzi 120 kościołów i kaplic na Białorusi. Relikwie będą gościć we wszystkich diecezjach, poczynając od diecezji mińsko-mohylewskiej, poprzez diecezję grodzieńską, pińską i witebską. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus będzie uroczyście witana w narodowym sanktuarium Matki Bożej na Białorusi w Budsławiu podczas głównych uroczystości odpustowych. W lipcu wierni spotkają się z relikwiami podczas uroczystości szkaplerznych w Gudogajach, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej prowadzonym przez karmelitów bosych. Potem relikwie uczci młodzież podczas ogólnokrajowego spotkania młodzieży w Iwieńcu. Relikwie będą też obecne podczas uroczystości odpustowych w sanktuarium w Trokielach w diecezji grodzieńskiej oraz w Brasławiu w czasie głównych uroczystości w sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w diecezji witebskiej. Uroczyste zakończenie peregrynacji relikwii odbędzie się w katedrze witebskiej 28 sierpnia br. Następnie relikwie zostaną odwiezione do Lisieux.

Niezwykły relikwiarz gościł również z 15 na 16 czerwca br. w naszej parafii św. Kazimierza w Stołbcach. Mieliśmy ogromną łaskę całonocnego czuwania na modlitwie z Małą Świętą. Parafianie jak zwykle przybyli licznie, przychodzili również prawosławni by pomodlić się przy relikwiach. (zdjęcia)

Białoruś jest 76 krajem odwiedzanym przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus na szlaku jej pielgrzymowania po świecie. Niech zatem Święta, zgodnie z zapewnieniem, i na naszą białoruską ziemię zsyła deszcz róż, będący symbolem Bożych łask.

S. Nicola i S. Julia

Wróć